Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Autobusem po Třeboni

Od 1. září 2016 dojde k úpravě jízdních řádu linky 340300. Přestanou jezdit spoje 31 (Třeboň, aut. nádr. 8:00 - Třeboň, Břilice, točna 8:13), 30 (Třeboň, Břilice, točna 8:16 - Třeboň, U myslivny 8:37), 33 (Třeboň, U myslivny 8:38 - Třeboň, aut. nádr. 8:47) a 32 (Třeboň, aut. nádr. 8:50 - Třeboň, aut. nádr. 8:59). Nově začnou jezdit linky 39 (Třeboň, aut. nádr. 13:30 - 13:48 Třeboň, Přeseka), 38 (Třeboň, Přeseka 13:49 - Třeboň, U myslivny 14:15) a 41 (Třeboň, U myslivny 14:16 - Třeboň, aut. nádr. 14:25).

Jízdní řád linky 340300 platný od 1. 9. 2016 je zveřejněn zde.

 

Od dubna 2016 dochází k rozšíření stávajícího systému místní dopravy na základě požadavku občanů bydlících v Třeboni a přilehlých místních částech. Především občané z místních částí Holičky, Přeseka a Břilice budou mít zajištěnou dopravu nejen na autobusové nádraží, ale i na klíčové instituce ve městě. Tato doprava bude řešena dvěma smyčkami opakujícími se po dvou hodinách.
Město Třeboň i nadále hradí jízdné osobám, které se prokáží těmito průkazy (žák/student; dospělí), na následujících spojích:

  • linka 340300 - spoj č. 28 + nové spoje č. 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 41
  • linka 340330 v rozsahu Stará Hlína - Nová Hlína - Třeboň, aut. nádr.
  • linky 340110, 340360 a 340380 v rozsahu Třeboň, U Myslivny - Třeboň, U Petra a Pavla – Třeboň, Na Kopečku - Třeboň Dukelská – Třeboň, Husova - Třeboň, aut. nádr.
  • linka 340350 v rozsahu Třeboň, Přeseka – Třeboň, Břilice - Třeboň, rozc.žel.st. - Třeboň, aut. nádr.
  • linka 340340 Třeboň, Rožmberk rybník rozc. 1 - Třeboň, Gigant Rožmberk - Třeboň, rozc. žel. st. - Třeboň, Táboritská - Třeboň, aut. nádr.
  • linka 320430 Třeboň, Branná - Třeboň, Opatovický mlýn - Třeboň, Dřevnice - Třeboň, aut. nádr.

Pro vydání průkazky pro úhradu jízdného městěm Třeboň vyplňte následující formulář.

žáci/studenti (žádost ve formátu pdf)

dospělí (žádost ve formátu pdf)

Vyplněné žádosti spolu s fotografiemi (35 x 45 mm) vyřizuje Městský úřad Třeboň, odbor dopravy - číslo dveří 242. Poplatek 50/100,- Kč (žáci a studenti/dospělí) můžete uhradit na pokladně městského úřadu - číslo dveří  105.
Průkazy, které byly vydány v úvodu roku 2016, a jejichž platnost končí k 31.12.2016, nyní bude zdarma prodloužena. Průkaz je třeba do konce ledna přinést na odbor dopravy či podatelnu MěÚ Třeboň, kde bude jeho platnost  prodloužena označením pro rok 2017.


Jízdní řády linek, na kterých je jízdné hrazeno městem Třeboň

Komplexní jízdní řád k tisku (jízdní řád včetně mapy na dvě strany A4)

Přehledná mapa dotovaných autobusových spojů

Dílčí jízdní řády:

Třeboň - Branná úsek linky 320430

Třeboň, U myslivny - Třeboň - úseky linek 340110, 340360, 340380

Přeseka - Břilice - Třeboň - úsek linky 340350

Třeboň, město - linka 340300 / Třeboň, město - linka 340300 - platnost od 1. 9. 2016

Stará Hlína - Třeboň - úsek linky 340330

Rožmberk - Třeboň - úsek linky 340340

«Související odkazy

Partnerství