Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Bezplatný kurz pro rodiče: počítače, komunikace a prezentační dovednosti

Staráte se o děti a při tom pracujete nebo si práci hledáte? Máte pocit, že jste pořád V JEDNOM KOLE? Udělejte něco pro sebe a přihlaste se na bezplatný Kurz počítačů, komunikace a prezentačních dovedností konaných v Městské knihovně v Třeboni od poloviny ledna. Rodičům i zdarma pohlídáme děti! Více info, přihlášky a termíny na www.vjednomkole-attavena.cz nebo u koordinátorky Romany Ocáskové na tel. 778 064 624 či emailu romana.ocaskova@attavena.cz.

[Více]

Lednový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme Vám lednové číslo Zpravodaje Zdravého města:

www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/zdrave-mesto/Zpravodaj_I_2017.pdf

Co se stalo při Novoročním ohňostroji?

Neselhal člověk, ale technika. Novoroční ohňostroj tradičně, a dosud bezchybně už více než 15 let, zajišťuje pro Město Třeboň naše firma. Jedna ze tří jednotek, které řídily odpalování, neodstartovala nainstalovaný program. Proto z parkoviště u Zlaté stoky nevylétl ani jeden z připravených pyrotechnických efektů. Tuto závadu řešíme s výrobcem řídící jednotky. Všem zklamaným divákům se omlouváme za chybu, která poznamenala průběh letošního novoročního ohňostroje v Třeboni. S organizátory budeme jednat o finanční kompenzaci.
Jan Šebor, jednatel CB Destrukce České Budějovice

Advent v duchu 25. výročí partnerství Třeboně a Schremsu

Každý rok se setkávají zástupci města Třeboně a Schremsu, aby společně přivítali dobu adventu a byli svědky rozsvícení vánočních stromků na svých náměstích. Nejinak tomu bylo koncem roku 2016. Tradiční rozsvícení stromu a zahájení adventního trhu proběhlo ve Schremsu již v sobotu 19. listopadu. Z Třeboně dorazila delegace se starostkou Terezií Jenisovou a místostarostou Josefem Pindrochem, popřála obyvatelům Schremsu pokojné vánoční svátky a vše dobré v nadcházejícím roce a předala schremskému vedení tradiční třeboňské kapry. 

[Více]

Bavorská strašidla opět v Třeboni

Opět po roce se v sobotu 3. prosince na Čertovském rojeníčku představila skupina strašidel a duchů z bavorského lesa Koishüttler Lousnacht. Tento spolek z obce Neuschönau organizuje každý rok 5. ledna v Bavorském lese tzv. Drsnou noc duchů. Chtějí tak uchovat zprávy o divoké honbě i pro příští generace. Při této příležitosti převzala starostka Třeboně Terezie Jenisová knihu mapující tradice a historii tzv. drsných nocí, kterou spolek vydal v loňském roce. Publikaci předal předseda spolku Hans Blöchinger jako poděkování za spolupráci.

[Více]

Platnost průkazů pro místní dopravu

Místní doprava v Třeboni bude fungovat i v roce 2017 ve stejném režimu. Pro cestující byly úvodu roku 2016 vydány průkazy, které slouží  jako doklad pro proplácení jízdného. Za držitele průkazu platí jízdné město Třeboň. Platnost průkazů  končí k 31.12.2016. Nyní bude zdarma prodloužena. Průkaz je třeba do konce ledna přinést na odbor dopravy či podatelnu MěÚ Třeboň, kde bude jeho platnost  prodloužena označením pro rok 2017.
Do současné doby bylo vydáno celkem 250 průkazů pro proplácení jízdného místní autobusové dopravy. Město jako provozovatel služby bude mít tímto opatřením každoroční přehled, kolik osob místní dopravu pravidelně využívá.

Informace Státní veterinární správy pro drobnochovatele drůbeže

Vzhledem k aktuální nákazové situaci v Evropě, kdy došlo v posledních týdnech k výskytu ohnisek ptačí chřipky (v České republice zatím žádný případ nebyl potvrzen), vytvořila Státní veterinární správa i nformační leták o ptačí chřipce pro veřejnost a především pro drobnochovatele drůbeže. Veškeré podrobné informace týkající se ptačí chřipky včetně nových ohnisek v Evropě jsou pravidelně aktualizovány na webu Státní veterinární správy http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/.

Přiložený soubor: Informacni-letak-ptaci-chripka.pdf

Prosincový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme Vám prosincové číslo Zpravodaje Zdravého města:

www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/zdrave-mesto/Zpravodaj_XII_2016.pdf

Představení studií zaměřených na třeboňskou rybniční krajinu

Město Třeboň si nechalo ke konci roku 2016 zpracovat dvě studie, které se věnují fenoménu třeboňské rybniční krajiny z různých úhlů pohledu.
První studie je zaměřená na problematiku udržitelného cestovního ruchu. Studii s názvem "Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku" zpracovala firma AV62 Development & Consulting, s.r.o. Studie nabízí informace o potenciálu regionu, přínosu rozvoje cestovního ruchu a jeho dopadu na tradiční hospodářské aktivity. Navrhuje, jak tento potenciál využít tak, aby sloužil k všeobecnému trvale udržitelnému  rozvoji regionu Třeboňska a zachování jeho kulturního a přírodního dědictví.
Druhá studie pohlíží na území z hlediska územního plánování. Studii "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů" zpracovala firma Atelier T-plan. Tato studie byla zhotovena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z dotačního programu podpora pro památky UNESCO. Cílem studie je revize a doplnění architektonických, urbanistických a krajinných hodnot, které jsou sledovány v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností, a to včetně identifikace závad a hrozeb, které snižují nebo mohou v budoucnu snížit hodnoty území v rozsahu sledovaných jevů.
Obě studie byly veřejnosti představeny dne 4. ledna v Loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.

Studie "Trvale udržitelný rozvoje cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku"

(ke studii byly doplněny přílohy, děkujeme za upozornění)

Studie "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů"

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství