Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty

Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty je významnou akcí letošního rozpočtu města a zejména významným zásahem do vzhledu hřbitova. Projekt byl zpracován brněnskou společností Atregia s.r.o., ve výběrovém řízení na podlimitní veřejnou zakázku na realizaci tohoto projektu zvítězila společnost Ekoimpex Vysočina s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou (1 344 070,38 vč. DPH). Realizace projektu bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech). [Více]

cvičení s miminky, cvičení pro těhotné, předporodní přednáška

V pátek 24.2.2017 se v Kapříkovi uskuteční:

od 9.00 hodin cvičení s miminky

od 10.00 hodin cvičení pro těhotné

od 10.45 hodin předporodní přednáška na téma Něžná náruč.

Výzva č. 1/2017 pro podávání žádostí o dotace zveřejněna.

Město Třeboň zveřejňuje Výzvu č. 1/2017 pro podávání žádosti o dotace z rozpočtu města.

Více zde.

Únorový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme vám únorové číslo Zpravodaje Zdravého města:

www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/zdrave-mesto/Zpravodaj_II_2017.pdf

Výběrové řízení na nájemce (podnájemce) autokempu

Společnost Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. (IČ: 60851422)
se sídlem Domanín 285, 379 01 Domanín

tímto oznamuje

Výběrové řízení na nájemce (podnájemce) autokempu Třeboňský ráj.

 

Více informací v přiloženém dokumentu.

Přiložený soubor: Autokemp-vyberove-rizeni-najemce.pdf

Výběrové řízení - vedoucí právního odboru

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici "vedoucí právního odboru". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace naleznete v sekci Volná místa.

VODA - SMLOUVY

Od 1.ledna 2017 spravuje vodohospodářský majetek města Třeboň Městská Vodohospodářská, s.r.o. Společnost najdete na adrese Palackého 46 ( budova MěÚ Třeboň, část bývalého Finančního úřadu)
Kontakt:  Dana Bicková - 727 953 194. Další informace najdete zde: http://www.mv-trebon.cz/

Číslo pro hlášení havárií 800 120 112

Statistické šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky, z toho v Jihočeském kraji v 751
domácnostech. Proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Více zde: [Více]

Představení studií zaměřených na třeboňskou rybniční krajinu

Město Třeboň si nechalo ke konci roku 2016 zpracovat dvě studie, které se věnují fenoménu třeboňské rybniční krajiny z různých úhlů pohledu.
První studie je zaměřená na problematiku udržitelného cestovního ruchu. Studii s názvem "Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku" zpracovala firma AV62 Development & Consulting, s.r.o. Studie nabízí informace o potenciálu regionu, přínosu rozvoje cestovního ruchu a jeho dopadu na tradiční hospodářské aktivity. Navrhuje, jak tento potenciál využít tak, aby sloužil k všeobecnému trvale udržitelnému  rozvoji regionu Třeboňska a zachování jeho kulturního a přírodního dědictví.
Druhá studie pohlíží na území z hlediska územního plánování. Studii "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů" zpracovala firma Atelier T-plan. Tato studie byla zhotovena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z dotačního programu podpora pro památky UNESCO. Cílem studie je revize a doplnění architektonických, urbanistických a krajinných hodnot, které jsou sledovány v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností, a to včetně identifikace závad a hrozeb, které snižují nebo mohou v budoucnu snížit hodnoty území v rozsahu sledovaných jevů.
Obě studie byly veřejnosti představeny dne 4. ledna v Loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.

Studie "Trvale udržitelný rozvoje cestovního ruchu a turismu na Třeboňsku"

(ke studii byly doplněny přílohy, děkujeme za upozornění)

Studie "Třeboňská rybniční krajina - vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů"

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství