Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Pověření k zastupování ve funkci tajemníka MěÚ Třeboň

Přiložený soubor: Povereni-k-zastupovani.pdf

Informace - hlasovací průkazy pro referendum

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum.
O vydání hlasovacího průkazu je možné žádat v úředních hodinách MěÚ Třeboň v kanceláři matriky, číslo dveří 129.
Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.
Běh Zlatá stezka

V sobotu 5. srpna odstartoval v šumavské obci Stožec Běh Zlatá stezka organizovaný okresem Freyung-Grafenau, se kterým Třeboň již více jak dva roky spolupracuje. 

Na fotografii zleva: J. Fliegel, J. Hulec, K. Matschiner (za okresní úřad Freyung-Grafenau), V. Fliegelová

[Více]

Revitalizace a zajištění bezpečnosti porostů na Hradečku

Město Třeboň se stalo při loňských pozemkových úpravách vlastníkem pozemků na Hradečku. Jelikož se jedná z hlediska turismu o velmi frekventované místo (Stezka zdraví), nechalo si město zpracovat realizační projekt na obnovu této lokality s cílem zhodnotit zdravotní stav porostu podél cesty (především duby letní starších věkových kategorií) a následně navrhnout taková opatření, která zajistí provozní bezpečnost a zároveň postupnou obnovu zeleně v této oblasti. 

[Více]

Rybník Svět o prázdninách

Na začátku června (6. 6. 2017) byla průhlednost 80 cm, teplota 21,5° C, obsah kyslíku 6,5 mg/lcož je 73% nasycení (vloni byla teplota 20,4° C, průhlednost 45 cm, obsah kyslíku 67%). Podmínky pro ryby jsou tedy dobré. Dominantní řasou byla rozsivka Synedra, dále pak řada zelenivek, častý je např. rod Scenedesmus. Sinice byly přítomny jen minimálně a to ještě druhy, na které není podezření, že působí alergické reakce. Toto období čisté vody je charakteristické pro jarní nástup řas, kdy ale ryby ještě nepožírají tolik zooplankton a ten filtruje sinice i řasy dostatečně. Fytoplankton obsahoval jinak celkem běžné druhy, jedna řasa ale je pozoruhodná, je to Trachydiscus sexangulatus. Pozná se podle pravidelné struktury bradavek na buněčné stěně a v ultrafialovém světle svítí bíle olejová kapka. Průměr buněk je pod dvě setiny mm. [Více]

Prázdninový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme vám prázdninové číslo Zpravodaje Zdravého města [soubor].

Cvičení Ample Strike 2017 - upozornění

Ve dnech od 23. srpna do 12. září 2017 se na území České republiky koná armádní cvičení AMPLE STRIKE 2017 za účasti členských a partnerských států NATO. V době cvičení dojde k nárůstu počtu letů nad částí území našeho regionu a možnému zvýšení hlukové zátěže.
Cílem společného výcviku aliančních a partnerských jednotek je  sladění činnosti pilotů taktického a vrtulníkového letectva s činností předsunutých leteckých návodčích a velitelů pozemních jednotek.

Bližší informace o cvičení včetně techniky a vzdušných prostorů budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách základny www.lznamest.army.cz a na facebooku.


Přiložený soubor: Dopis-AMSE-2017.pdf

[Více]

Oprava kruhového objezdu

Ředitelství silnic a dálnic začne na konci července opravovat kruhový objezd v Třeboni, na silnici I. třídy č. 34 na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem. Silnice bude v úseku okružní křižovatky zcela pro dopravu uzavřena. Uzavírka potrvá od 31. července do 2. září. Pro osobní automobily bude po dobu opravy sloužit provizorní panelová vozovka vedoucí po okraji parkoviště u Penny. Provoz bude řídit semafor. Bez náhrady budou zrušeny autobusové zastávky pro místní veřejnou dopravu a pro autobusové linky 340300, 340340, 340350 v Táboritské ulici. Pro vozidla nad 3,5 tuny bude objízdná trasa vedena z Českých Budějovic a Jindřichova Hradce směrem na Veselí nad Lužnicí, v jižní trase pak přes Šalmanovice a Suchdol nad Lužnicí.
Plán objížďky: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uredni-deska/ostatni-informace.html


Noví zubní lékaři v Třeboni
Nové stomatologické zařízení bude koncem června otevřeno v prvním patře hotelu Svět. Zubní lékaři Adam Chaloupka a Jaroslav Myšák v něm poskytnou komplexní stomatologickou péči se zvláštním zaměřením na parodontologii a stomatochirurgii. Telefonní kontakt pro objednávání pacientů je 773 222 180, internetové stránky najdou občané na www.ordinaceusveta.cz.

Zahájení provozu nové chirurgické ambulance
Provoz nové chirurgické ambulance bude zahájen 3. července v 7:00 v areálu Slatinných lázní Třeboň, v bývalé ambulanci chirurga Jiřího Šteffla. Ordinační doba: pondělí 7:00–15:00, úterý: 7:00–14:00, středa: 7:00–15:00, čtvrtek bude pravděpodobně po prázdninách uvolněn pro ortopedickou ambulanci, v pátek by byla ordinační doba od 7:00 do 14:00. Ordinační hodiny mohou být ještě dodatečně upraveny.

Ortopedická ambulance v Třeboni

Dle informací primáře a místopředsedy představenstva jindřichohradecké nemocnice Víta Lorence by v Třeboni mohla od 1. srpna začít fungovat nová ortopedická ambulance v hotelu Regent. Do té doby se mohou třeboňští občané obracet na ortopedickou ambulanci v nemocnici v Jindřichově Hradci nebo na ambulanci STEMA v Jindřichově Hradci. Pacienti se mohou také obrátit na ortopedické oddělení nemocnice v Českých Budějovicích.


Ortopedickou ambulanci v areálu nemocnice Jindřichův Hradec najdou pacienti v přízemí pavilonu E. Telefonický kontakt je 384 376 227 nebo 384 376 225. Další infformace na webu: www.nemjh.cz/kdyjeotevreno

Ortopedickou ambulanci STEMA najdou pacienti na adrese U nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec ve druhém patře budovy B jindřichohradecké polikliniky. Podrobné informace lze najít na webu www.ortopediestema.cz, obrátit se mohou také na telefonní číslo 384 376 419 nebo 384 321 774.

Ortopedické ambulance v areálu nemocnice České Budějovice v budově D1 lze kontaktovat na telefonu 387 878 804. Podrbonosti na webu: www.nemcb.cz/ortopedicke-oddeleni

 

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4
E-podatelna

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství