Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení zakazuje:
a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
b) používání pyrotechnických výrobků,
c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící
munice nebo jiné osvětlovací prostředky,
d) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení
vzniku požáru,
dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 nařízení:
e) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování
hořlavých látek),
f) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny
lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,
i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech,
vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na
polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a
dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a
individuální rekreaci

Místa uvedená v článku 3 nařízení:

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další zeleň,
c) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru, nebo
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a přenesení požáru,
e) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do objemu 4000 m3.

Přiložený soubor: 45.pdf

Pozvání na výstavu NEJ stromů ČR

Pozvání na výstavu fotografií NEJ stromů ČR v prostorách budovy MěÚ Třeboň. Vernisáž se zde koná 29. července v 16 hodin za přítomnosti pana místostarosty Mráze, spisovatelky Marie Hruškové a autora fotografií Pavla Hössla.

Přiložený soubor: Pozvanka-na-vernisaz.pdf

Setkání partnerských měst v Třeboni 2015

Více než dvacet let město Třeboň udržuje partnerství se třemi zahraničními městy, s litevskou Utenou, švýcarským Interlakenem a rakouským Schremsem. První společné setkání všech těchto měst se v Třeboni uskutečnilo v červenci 2012, a protože by Třeboň ráda udržela tradici společného setkávání alespoň jednou za volební období, rozhodlo se vedení města pozvat zástupce z partnerských měst i v letošním roce. Zahraniční delegace přivítala starostka Terezie Jenisová a místostarostové Zdeněk Mráz a Josef Pindroch. Ze Schremsu dorazila čtyřčlenná delegace v čele se starostou Karlem Harrerem, z Interlakenu přijeli čtyři zástupci v čele s místostarostou Hansem-Rudolfem Burkhardem a z Uteny přicestovalo pět osob v čele s místostarostou Vidmantasem Valinčiusem.

[Více]

Omezení průchodu a průjezdu na Novořeckých splavech v pátek 24.7.2015

V pátek 24. 7. 2015 bude státní podnik Povodí Vltavy provádět v rámci udržovacích prací na Novořeckých splavech demontáž klapkového uzávěru jezového pole Splav. Po dobu prací nebude proto možný průjezd ani průchod přes Novořecké splavy.

Přijeďte do Schremsu!

Velmi přátelské bylo setkání třeboňské starostky Terezie Jenisové s novým starostou rakouského Schremsu Karlem Harrerem na jaře ve Schremsu. Obě strany se po krátké diskuzi dohodly, že by se také obyvatelé partnerských měst Třeboň a Schrems měli lépe poznat. Starosta Karl Harrer Vás, milí občané Třeboně, srdečně zve k návštěvě schremských atraktivit „Das Kunstmuseum Waldviertel“ (Umělecké muzeum) a „UnterWasserReich“ (Podvodní říše). Těšíme se na Vaši návštěvu !

V měsících červenec a srpen 2015 získáte po předložení slevové poukázky 50% slevu na vstupné.  

Slevové poukázky naleznete v červnovém, červencovém a srpnovém vydání Třeboňského světa.


[Více]

Zahraniční návštěva z Freyung-Grafenau

V týdnu od 6. do 10. července 2015 navštívila Třeboň delegace z německého okresu Freyung-Grafenau, která využila zázemí Lázní Aurora k týdennímu vzdělávacímu pobytu. Mezi členy delegace byli pracovníci zemského úřadu, ale také místní večerní univerzity.


[Více]

Výzva pro poskytovatele služeb v Třeboni a okolí

Město Třeboň a oblastní pobočka Jihočeské hospodářské komory v Třeboni pracují na vytvoření  „Třeboňské zážitkové karty“. Přivítáme nápady, náměty i dotazy poskytovatelů služeb. Více zde:

Přiložený soubor: Karta-Trebon.pdf

[Více]

Výběrová řízení na volná místa

Město Třeboň vyhlašuje výběrová řízení na tyto pozice - "vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu" a "referent(ka) odboru rozvoje a investic". Přihlášky je možno zasílat do 07.08.2015. Podrobné informace naleznete v sekci Volná místa.

Slovo z radnice

Prázdniny!

Deset školních měsíců mají školáci a studenti (potažmo rodiče) za sebou, dva měsíce, kdy se dá v českých klimatických podmínkách alespoň předpokládat, že se rtuť teploměru bude dotýkat třicítky, jsou tady. V Třeboni  jsme už po čtyřiadvacáté otevřeli léto multižánrovým festivalem Okolo Třeboně. Třídenní program posledního červnového víkendu naplnil zámecké nádvoří i park spoustou muziky, přivedl věhlasné speciální hosty, nabídl  divadlo. Celý červenec bude v Třeboni ve znamení hudebních, divadelních i historických akcí, na které Vás srdečně zveme!: [Více]

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství