Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Rybník Svět o prázdninách

V polovině července měl rybník Svět teplotu krásných 20,4 oC a průhlednost 45 cm. Kyslíku bylo 5,9 mg/l což je 67% nasycení, stále dostatečné pro ryby.  V planktonu byl již zřejmý přechod od jarního k letnímu fytoplanktonu. Dominantou byly stále rozsivky Aulacoseira a Cyclotella, řídce se vyskytovala zlativka Mallomonas a skrytěnka Cryptomonas, typické pro jarní aspekt. Nastupují ale již i spájivky Mougeotia, krásivky Cosmarium. Ale i kokální zelenivky již se prosazují, rody Scenedesmus, Coelastrum, Francea aj.

Ke koupání tato voda je stále vhodná, kdo touží po čistější vodě musí na neoficiální pláž pod Odměnami (na druhé straně rybníka) nebo na pískovny.

Jaromír Lukavský

Deníček z Velotour – 1. den

V následujících dnech budeme zveřejňovat zápisky dvou třeboňských účastníků mezinárodní cyklistické jízdy z Třeboně do švýcarského Interlakenu. Níže najdete jejich zážitky z prvního dne velotour (neděle 24. července 2016).

[Více]

Velotour Třeboň – Interlaken 2016

V neděli 24. července odstartovala na Masarykově náměstí cyklistická jízda z Třeboně do partnerského švýcarského města Interlaken. Na cestu dlouhou přes 866 km se vydala skupina švýcarských cyklistů v čele se starostou Ursem Grafem, který stojí za zrodem této myšlenky. Město Třeboň reprezentují dva zástupci – Jakub Hulec a Rostislav Procházka. Účastníky velotour čeká osm etap jízdy na kole z České republiky přes Rakousko, Německo až do Švýcarska, kam dorazí o týden později v neděli 31. července.

[Více]

Změna úředních hodin

Upozornění:

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku pracovníků registru občanských průkazů a cestovních dokladů není na tomto úseku čtvrtek úředním dnem. Opatření potrvá do konce července.

Pro úsek registru vozidel platí standartní úřední hodiny městského úřadu od 21.07.2016.

Upozornění podnikatelům v silniční dopravě

Obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly na povinnost prokázání finanční způsobilosti do 31. července 2016. [Více]

Výzva k převzetí ovládacího čipu

Od 6. 6. 2016 májí vlastníci nemovitostí či občané, trvale bydlící v lokalitách ulice Březanova a Masarykovo nám. možnost vyzvednout si čip k ovládání výsuvných sloupků pro potřeby vjezdu a výjezdu do těchto lokalit. Čipy budou k vyzvednutí na Městském úřadu v Třeboni, odboru dopravy, v kanceláři č. 241 (ve dnech Po. a St. 08:00 až 17:00 hod, ve dnech Út. a Čt. 13:00 až 15:00 hod., po telefonické domluvě Pá 08:00 až 14:00 hod.) Bližší informace o možnosti způsobu užívání čipu dále, případně na telefonním č. 384 342 165.

[Více]

Výzva pro držitele příjmení Kubíček

Více jak padesát let trvá hledání českých kořenů bývalého brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka, respektive jeho pradědečka Jana Nepomuka Kubíčka. Údajně pocházel z Třeboňska. Po jihočeském původu předků Juscelina Kubitscheka pátrají desítky let také archiváři Státního oblastního archivu v Třeboni. V posledních letech je to Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru: „Jan nebo Josef Kubíček odešel někdy kolem roku 1830 z třeboňského panství nebo pravděpodobně z některého ze sousedních, když podlehl slibům vojenských verbířů. Jako člen vojenského oddílu majora Schäffera se dostal do daleké Brazílie. V roce 1835 již existují právě v Brazílii, ve státě Minas Gerais ve městě Diamantina, zápisy o tom, že vystoupil z armády, vlastní dům a truhlářskou dílnu a zakládá rodinu.“

[Více]

Brazilci na návštěvě v Třeboni

Skupina brazilských turistů v čele s honorárním konzulem ČR ve státě Minas Gerais Luizem Guadalupe navštívila první červnový den třeboňskou radnici. Přivítal je místostarosta Josef Pindroch, který z rukou honorárního konzula převzal dopis od starosty Diamantiny Paula Célia de Almeida Hugo a od prezidenta Casa de Juscelino pana Serafima Melo Jardima. V dopisech je popsán vřelý vztah k Třeboni, je zmíněna dohoda o spolupráci z roku 2013, které starosta připisuje velkou důležitost, zároveň také oceňuje kulturní a historické hodnoty této spolupráce. Prostřednictvím tohoto dopisu starosta Diamantiny posílá také mnoho pozdravů všem obyvatelům Třeboně.

[Více]

UNESCO a Krajinná památková zóna

Informace naleznete na webu města na stránce: www.mesto-trebon.cz/kpz

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato organizace prohlašuje kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví. Seznam čítá 1031 položek, Česko má na tomto seznamu celkem 16 položek. Mezi památkami navrženými na zápis do seznamu je také Třeboňské rybníkářské dědictví.

Proč KPZ vůbec potřebujeme, k čemu je dobrá?

Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Funguje to podvědomě, např. při pohledu na pražskou Malou Stranu z vltavského nábřeží si nikdo z nás vůbec nepřipustí, že by nespatřil siluetu Pražského hradu i s chrámem sv. Víta. A obdobně tak fungují v každé vesnici a v každém městě ty jejich „malé Hradčany“. [Více]

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2. [Více]

Kdo rozhoduje o vyhlášení ?

Tuto kompetenci má dle zákona Ministerstvo kultury. Proces má formu tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu. Je to ve své podstatě správní rozhodnutí (např. jako stavební povolení), zakládá, mění nebo ruší zákonná práva, ale na rozdíl od uvedeného stavebního povolení se dotýká nedefinovatelného počtu a okruhu účastníků řízení, kteří mohou podávat námitky, připomínky… Proces je standardně používaný např. v územním plánování, je přezkoumatelný a soudně napadnutelný. Vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Jaký je rozdíl mezi ochranou prostřednictvím KPZ a CHKO?

Princip chráněných krajinných oblastí (CHKO) vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Velmi zjednodušeně, jde o ochranu toho, co vytvořila a vytváří sama příroda. Krajinná památková zóna si bere „pod svá ochranná křídla“ tu krajinu, na jejímž vzniku a podobě se výrazně svými aktivitami podílel, podílí a dále bude podílet člověk. Pro laika to může na první pohled působit tak, že jde o jedno a totéž. Ale není to totéž.

Co to je krajinná památková zóna?

Statut krajinné památkové zóny (KPZ) v ČR existuje již od počátku 90. let minulého století a vyplývá přímo z ustanovení památkového zákona. Dnes je v celé republice 24 krajinných památkových zón. V jižních Čechách je to Římovsko, Novohradsko a Čimelicko. Smyslem je chránit část krajinného celku, který vykazuje významné kulturní hodnoty.

Návrh krajinné památkové zóny

Návrh krajinné památkové zóny zpracovaný Národním památkovým ústavem z října 2011

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství