Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Upozornění - uzavření kanceláře registru vozidel

Ve čtvrtek 10. května 2018 bude z důvodu školení uzavřena kancelář registru vozidel MěÚ Třeboň.

Vzhledem k zákonné úpravě, která zrušila místní příslušnost, je možné využít pracoviště registru vozidel v rámci úřadu jiného města.

Beseda s Arnoštem Petráčkem a setkání ke komunitnímu plánování

V říjnu 2017 zahájilo město Třeboň společně s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. práci na pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Třeboň. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro poskytování kvalitních sociálních služeb na Třeboňsku, o něž mají lidé zájem, které potřebují a zároveň zajistit i jejich dostupnost.
Zveme Vás na veřejné setkání ke komunitnímu plánování
, které bude spojené s besedou se světovým rekordmanem a zlatým paralympijským medailistou Arnoštem Petráčkem - 16.dubna od 16:00 v Domě Štěpánka Netolického: 

Přiložený soubor: ARNY-trebon-inzerce-2-nahled.pdf

Pozvánka na 28. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 26.03.2018

Přiložený soubor: Pozvanka-26-03-2018.pdf

Blíží se termín platby za komunální odpad

Nejpozději do 31. března je třeba zaplatit poplatek za svoz odpadů. Platit je možné buď na pokladně městského úřadu nebo inkasem. Podrobnější informace podají pracovnice pokladny městského úřadu Sylvie Kuklová a Eva Dušková (tel. 384 342 182 a 384 342 180).
Sazba poplatku činí 500 Kč na poplatníka za rok. Děti do tří let věku včetně za odpad neplatí. Poplatek je pro fyzické osoby s pobytem na území města splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději
do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku. Pro fyzické osoby se stavbou k rekreaci je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 31. března.


Výběrové řízení - právník (právnička) města, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici právníka (právničky) města - vedoucí(ho) oddělení vymáhání pohledávek. Přihlášku je možno podat do 23.03.2018 do 12:00 hodin. Podrobné informace zde.

Rekonstrukce průchodu a nádvoří u divadla J. K. Tyla

V březnu a dubnu bude uzavřeno veřejné WC a nádvoří u divadla J. K. Tyla z důvodu provádění rekonstrukce kamenné dlažby na nádvoří a v průchodu z náměstí.

Bližší informace najdete v příloze.

Přiložený soubor: Rekonstrukce-pruchodu-a-nadvori-u-divadla.pdf

Veřejné osvětlení v ulici U Světa

Od 12.03.2018 bude v ulici U Světa v Třeboni probíhat výměna veřejného osvětlení. Současné zařízení patří k nejstarším ve městě, proto bude položeno nové kabelové vedení a osazeny nové stožáry se svítidly v úseku od křižovatky s ulicí Budovcovou až na začátek ulice Lázeňské. Práce bude provádět společnost Montela s.r.o., České Budějovice.

 

Městská Vodohospodářská s.r.o. informuje

Na stránkách společnosti www.mv-trebon.cz jsou zveřejňovány aktuální informace ohledně odkalování, odečtech vodoměrů, cen vodného a stočného, odstávek vody, oprav a havárií.

Dle zákona ( citace: §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění) "V případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku, může společnost omezit či přerušit dodávku vody a odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění."

Odkazy na zákony

Město Třeboň na svých webových stránkách v rámci zveřejněných informací odkazovalo na aktuální znění zákonů. Naši pracovníci tak chtěli veřejnosti poskytnout co nejkomplexnější informace, což je jedním z úkolů veřejné správy. K tomu byly využívány stránky portal.gov.cz, které spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Od začátku roku 2018 však ministerstvo tyto stránky zrušilo bez předchozího upozornění a s tím, že náhrada bude zprovozněna později, výhledově na začátku roku 2019. Alternativou pro veřejnost tak může být web  Sbírka zákonů. V této aplikaci na webu ministerstva vnitra jsou ovšem zveřejňovány pouze jednotlivé sbírky. Město Třeboň odebralo ze svých stránek dnes již nefunkční odkazy na portal.gov.cz. Vzhledem k tomu, že žádný ústřední orgán veřejné moci nyní nemá přehledně přístupné aktuální znění zákonů, nebude web města Třeboň umožňovat "proklik" na legislativu České republiky, aby do celé záležitosti, kterou nezpůsobilo, nevnášelo ještě větší zmatek.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00 *
* z důvodu konání svatebních obřadů jsou na oddělení matriky úřední hodiny v pátek 8:00 - 10:00 hod.

Datová schránka: 4cbbvj4
E-podatelna

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství