Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Výběrové řízení - referent(ka) správních deliktů v dopravě

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici "referent(ka) správních deliktů v dopravě". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, přihlášku je nutno zaslat do 10.04.2017 do 12:00 hodin. Podrobné informace naleznete v sekci Volná místa.

Předporodní přednáška "Císařský řez, Epidurální anestezie, Šestinedělí"

V pátek 31.3.2017 od 11 hodin se v rodinném centru Kapřík uskuteční předporodní přednáška Císařský řez, šestinedělí, epidurální anestezie.

Kondolenční listiny

Od úterý 21. března 2017 bude v obřadní síni Městského úřadu Třeboň zřízeno malé pietní místo věnované vzpomínce zesnulého kardinála Miloslava Vlka, emeritního biskupa českobudějovického, arcibiskupa pražského a primase českého, čestného občana města Třeboně.

Svou úctu můžete v případě zájmu vyjádřit na připravené kondolenční listiny.

Listiny je možno podepisovat v úředních hodinách městského úřadu do pondělí 27. března 2017 do 17:00 hodin. Poté budou odeslány na Arcibiskupství pražské.
Vedení města děkuje všem, kteří se připojí k tomuto projevu soustrasti nad odchodem této významné osobnosti.

Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic

Město Třeboň vypisuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky odboru rozvoje a investic. Hledáme pracovníka, který má vzdělání v oboru stavebnictví a zároveň praxi v oblasti péče o majetek (údržba, opravy, investice). Podrobnější informace o pracovní pozici a podmínkách přihlášení naleznete v sekci Volná místa.

Prořezávky dřevin a křovin

V období následujících dvou až tří týdnů bude firma Kilowatt Elektrotechnika, s.r.o. provádět pro společnost E.ON prořezávky dřevin a křovin na napěťové hladině NN v obcích a místních částech spadajících pod Třeboň.

4. 4. uzavřena kancelář občasnkých průkazů

Dne 4. 4. 2017 bude kancelář (č. 112) pro vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů uzavřena. Pracovnice této agendy se zúčastní semináře o OP, CD.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017

Ministerstvo kultury ČR přidělilo městu Třeboň na tento program finanční částku ve výši 451 000,00 Kč. Kulturní památka nesmí být v Městské památkové rezervaci ani v ochranném pásmu MPR. Bližší informace podá Dvořáková Marcela tel: 384 342 168, email: marcela.dvorakova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219.

Blíží se termín platby za komunální odpad

Nejpozději do 31. března je třeba zaplatit poplatek za svoz odpadů. Platit je možné buď na pokladně městského úřadu nebo inkasem. Podrobnější informace podají pracovnice pokladny městského úřadu Sylvie Kuklová a Eva Dušková (tel. 384 342 182 a 384 342 180).

Sazba poplatku činí 500 Kč na poplatníka za rok. Děti do tří let věku včetně za odpad neplatí. Poplatek je pro fyzické osoby s pobytem na území města splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku. Pro fyzické osoby se stavbou k rekreaci je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 31. března.

Zemřel kardinál Miloslav Vlk,
čestný občan Třeboně

Město Třeboň vyjadřuje upřímnou lítost nad úmrtím pana kardinála Miloslava Vlka, který byl s Třeboní celý svůj život nerozlučně spjat. Ať už svým krátkým profesním působením v třeboňském archivu, četnými návštěvami našich lázní, kde pobýval jako velmi spokojený a vděčný klient, tak zejména čestným občanstvím města Třeboně. Při svém posledním pobytu v Třeboni na podzim loňského roku se pan kardinál opakovaně potkal s vedením města Třeboně i třeboňských lázní. Při svých návštěvách velmi děkoval za výbornou péči, které se mu v lázních dostává, i za vřelá přijetí od třeboňských občanů napříč celým městem. Ve své poslední zprávě 24. 1. zaslané vedení města, které vyjádřilo pohnutí nad jeho nemocí a nabídlo mu podporu, mj. napsal: Bylo mi to v Třeboni velmi milé... Váš kardinál Vlk.

Vážený a milý pane kardinále, nikdy na Vás nezapomeneme. Vaši Třeboňáci.

Terezie Jenisová, starostka města

 

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00

Datová schránka: 4cbbvj4
E-podatelna

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství