Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Městská Vodohospodářská s.r.o. informuje

Na stránkách společnosti www.mv-trebon.cz jsou zveřejňovány aktuální informace ohledně odkalování, odečtech vodoměrů, cen vodného a stočného, odstávek vody, oprav a havárií.

Dle zákona ( citace: §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění) "V případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku, může společnost omezit či přerušit dodávku vody a odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění."

Výběrové řízení - ředitel(ka) příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň. Přihlášku s požadovanými náležitostmi a přílohami je možno podat do 16.03.2018 do 12:00 hodin. Podrobné informace zde.

Konkurzní řízení - ředitel/ka 3. mateřské školy Třeboň, Jeronýmova 183.

Rada města Třeboně oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace 3. mateřské školy Třeboň, Jeronýmova 183. Přihlášku je možno podat do 03.04.2018. Podrobné informace zde.

Výzva č. 1/2018

Město Třeboň zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 dle Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.

Více informací zde.

Výběrové řízení na volné místo - referent(ka) živnostenského úřadu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent(ka) živnostenského úřadu. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Náplní práce je výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání a zajišťování činností na úseku voleb a místních referend. Více informací zde.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách informaci o vyhlášení dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2018“. Uzávěrka doručení žádostí Městskému úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení památkové péče, je do 28.02.2018. Bližší informace Vám poskytnete Honlová Eva, Ing. tel: 384 342 137, email: eva.honlova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215.


[Více]

Dopravní průzkum v roce 2017

Na jaře a na podzim roku 2017 byl společností Czech Consult s.r.o. proveden dopravní průzkum klasickým způsobem manuálního sčítání. Průzkum zjišťoval kromě počtu aut, také jejich obsazenost, počet cyklistů a pěších. Dále byla zjišťována obsazenost jednotlivých parkovišť. Výsledky průzkumu si můžete prohlédnout na webu města. Výsledkům průzkumu se bude dále věnovat březnové vydání Třeboňského světa.

Výběrové řízení - právník (právnička) města, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek

Město Třeboň vypisuje výběrové řízení na pozici "právník (právnička) města, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek". Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Více informací zde.

Odkazy na zákony

Město Třeboň na svých webových stránkách v rámci zveřejněných informací odkazovalo na aktuální znění zákonů. Naši pracovníci tak chtěli veřejnosti poskytnout co nejkomplexnější informace, což je jedním z úkolů veřejné správy. K tomu byly využívány stránky portal.gov.cz, které spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Od začátku roku 2018 však ministerstvo tyto stránky zrušilo bez předchozího upozornění a s tím, že náhrada bude zprovozněna později, výhledově na začátku roku 2019. Alternativou pro veřejnost tak může být web  Sbírka zákonů. V této aplikaci na webu ministerstva vnitra jsou ovšem zveřejňovány pouze jednotlivé sbírky. Město Třeboň odebralo ze svých stránek dnes již nefunkční odkazy na portal.gov.cz. Vzhledem k tomu, že žádný ústřední orgán veřejné moci nyní nemá přehledně přístupné aktuální znění zákonů, nebude web města Třeboň umožňovat "proklik" na legislativu České republiky, aby do celé záležitosti, kterou nezpůsobilo, nevnášelo ještě větší zmatek.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00-17:00
Út, Čt: 8:00-14:00
Pá: 8:00-12:00 *
* z důvodu konání svatebních obřadů jsou na oddělení matriky úřední hodiny v pátek 8:00 - 10:00 hod.

Datová schránka: 4cbbvj4
E-podatelna

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství