Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Výběrové řízení - účetní, referent(ka) odboru finančního a majetkového

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici "účetní, referent(ka) odboru finančního a majetkového". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Uzávěrka přihlášek je do 07.11.2016 do 12:00 hodin. Podrobné informace naleznete v sekci Volná místa.

Turistické informační centrum uzavřeno do neděle 23. 10.

TIC města Třeboně bude z technických důvodů do 23. 10. uzavřeno. Základní turistické informace vám poskytnou pracovníci v Domě Štěpánka Netolického. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Recepce ke státnímu svátku Španělska

Na pozvání velvyslance Španělska v Praze Pedra Calvo-Sotely se ve středu 12. září 2016 zúčastnila starostka Třeboně Terezie Jenisová recepce u příležitosti oslavy státního svátku Španělska – Dne hispánských národů.

Zdroj: Velvyslanectví Španělska v České republice

[Více]

Fórum Zdravého města v Třeboni

V úterý 11. října 2016 přišlo na páté Fórum Zdravého města Třeboň do Besedy zhruba 90 diskutujících. Fórum se koná jednou ročně. U stolů, které reprezentují okruhy života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města. DĚKUJEME VŠEM, KDO SE PŘIŠLI PODĚLIT O NÁZOR!
Účastníci společně určili priority pro další období, které jsou nyní zahrnuty do ověřovací ankety. Anketní lístky jsou k dispozici na podatelně městského úřadu, v turistickém a informačním centru, na poště a v knihovně. Elektronická verze anketního lístku k vytištění je dostupná zde:

http://www.mesto-trebon.cz/uploads/ANKETNI LISTEK 2016.pdf

Z navržených okruhů může účastník ankety zaškrtnout dva. Anketa končí 7. listopadu 2016.

Hlasuje se o následujících tématech: výstavba domu se zvláštním režimem (Alzheimer centrum), zřízení denního stacionáře pro seniory, zřízení nové polikliniky, zachování lékařské služby první pomoci, vybavení stávajícího hřiště u internátu OA + streetworkout, realizace centra pro mladé, realizace přeložky silnice II/154, II/155  s napojením na I/34, vybudování venkovního bazénu + aquacentra, zachování společenského sálu v Besedě ve stávajícím režimu, revitalizace sportovní haly, odpady zdarma nebo kuponový systém (platba za každé vyvezení), obnova alespoň jednoho svozového dne v Třeboni a místních částech, prodloužení úřední hodiny na městském úřadě 1x v týdnu, větší ochota zaměstnanců úřadu při vyřizování záležitostí *, dobudování cyklostezek na Holičky a Starou Hlínu, veřejná WC v centru i širším okolí (rozšíření, značení), více řešit přestupky cyklistů a ostatních řidičů, označit brány pro pěší zákazem vjezdu cyklistů, dokončit rekonstrukci školní jídelny, zajistit bezpečný vstup do škol.

* Tato priorita nahrazuje prioritu “zřídit přebalovací pult na městském úřadě”, která se dostala do TOP 20 při hlasování během fóra. Přebalovací pult na městském úřadě je již instalován na WC v přízemí v prostoru podatelny. Výše uvedená priorita je další v pořadí, jak rozhodli účastníci fóra.

Výsledkem ověřovací anonymní ankety bude několik priorit, které budou následně předloženy radě a zastupitelstvu města.

[Více]

Říjnové prohlídky divadla zrušeny

Prohlídky divadla J. K. Tyla byly v měsíci říjnu ze zdravotních důvodů ZRUŠENY. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na 16. jednání ZM dne 24.10.2016

Přiložený soubor: Pozvanka-24-10-2016.pdf

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

S blížícím se koncem roku upozorňujeme, že v souladu se zákonem o ochraně ovzduší mají provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (kotle na uhlí, dřevo, apod.), novou zákonnou povinnost zajistit jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou.

První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016. Na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností je provozovatel povinen předložit doklad o provedení této kontroly odborně způsobilou osobou. Za neprovedení kontroly nebo nepředložení dokladu hrozí fyzické osobě pokuta do výše 20.000,00 Kč a podnikající fyzické a právnické osobě pokuta do výše 50.000,00 Kč.

[Více]

Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici "referent(ka) odboru rozvoje a investic". Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené, podrobné informace naleznete v sekci Volná místa. Uzávěrka přihlášek je dne 31.10.2016 ve 12:00 hodin.

Ročenka města Třeboň 2015

ROČENKA MĚSTA TŘEBOŇ 2015 JE PRO ZÁJEMCE Z ŘAD OBYVATEL MĚSTA K DISPOZICI NA PODATELNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU. VYDÁVÁNA JE ZDARMA, DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB. ROČENKA NEBUDE DISTRIBUOVÁNA DO JEDNOTLIVÝCH SCHRÁNEK.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starostka:

+Mgr. Terezie Jenisová
tel.: 384 342 113
terezie.jenisova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Zdeněk Mráz
tel.: 384 342 114
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Ing. Josef Pindroch
tel.: 384 342 113
josef.pindroch@mesto-trebon.cz

Tajemník:

+Ing. arch. Aleš Valder
tel.: 384 342 120
ales.valder@mesto-trebon.cz

Tisková mluvčí:

+Mgr. Jitka Bednářová
tel.: 384 342 147
jitka.bednarova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka: 4cbbvj4

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Partnerství